Värdegrund

Värdegrund

 

Vårt förhållningssätt bottnar i en positiv syn på människor. Vi är övertygade om att alla som har ambitionen att utvecklas kan lyckas med hjälp av sin vilja och motivation. Nyckeln är medvetenhet och reflektion. Med hjälp av reflektion kan vi nå en större självinsikt och förståelse för andra. En ökad medvetenhet om oss själva och vår situation ger oss en möjlighet att göra medvetna val och vi känner kraften att bestämma över våra egna liv.

Förtroende och balans är ledord för oss.

Förtroende - Basen i våra relationer är ömsesidigt förtroende för varandra, en tro på att alla människor i grunden är goda och gör så gott de kan i varje given situation. Att försöka förstå andra människor, deras val och situation är en förutsättning för vårt arbete och vår utgångspunkt.

Vi litar på människor och deras förmåga att känna sin egen verklighet bättre än vi gör, och de kan lita på att vi ger dem ytterligare verktyg för att utforska, förbättra och njuta av sitt liv och sin verklighet.

AMOVI development • Skyttegatan 11 SE-343 71 Diö • monika@amovi.se • +46(0)73-6248402