Om THE, UGL & SDI

The Human Element® är ett förhållningssätt och ett utvecklingsprogram. Genom The Human Element® kan du nå fördjupad självinsikt och förståelse för hur egna och andras behovs- och beteendemönster, självbild och försvarsmekanismer påverkar samspelet i en grupp, ett team eller mellan två människor.

 

The Human Element® ger dig förutsättningar för insikt och personlig utveckling som bidrar till effektiva och lönsamma organisationer. En dörröppnare till öppenhet, eget ansvarstagande och medvetna val.

The Human Element® har sin grund i vetenskapligt beprövade metoder och gedigen erfarenhet kring utveckling av individer och grupper. The Human Element® bygger på PhD Will Schutz´världsberömda FIRO-teori, (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

 

Hör mer om The Human Element på Youtube.

UGL, Utveckling av grupp och ledarskap, är en veckolång workshop som riktar sig till både ledare och medarbetare.

 

UGL ger dig förutsättningar för att förstå gruppdynamiska processer, ledarskapet kopplat till dessa processer samt hur du kan bli en effektivare gruppmedlem.

 

UGL ger dig möjlighet till större självinsikt och personlig utveckling.

Utbildningen grundar sig på den amerikanska psykologiforskaren Susan Wheelans IMGD-teori (Integrated Model of Group Development) om gruppens utveckling och mognad. UGL har sina rötter i PhD Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

Är du intresserad av att utveckla din och din grupps förmåga till samarbete och kommunikation? Hitta fler insikter runt konflikter, varför de uppstår och hur de kan lösas?

 

SDI® (Strength Deployment Inventory®) är ett verktyg för framgångsrika relationer. Genom SDI® får du förutsättningar för förståelse för dina och andras drivkrafter som ligger bakom beteende och kommunikation. SDI® är flexibelt, lätt att förstå och memorera.

SDI® utvecklades av psykologen, terapeuten, läraren och författaren Elias H. Porter, Ph.D. Den bygger på hans teori om Relationship Awareness Theory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar.

Läs mer om SDI® på: www.personalstrengths.se

AMOVI development • Skyttegatan 11 SE-343 71 Diö • monika@amovi.se • +46(0)73-6248402